Pondelok 24. 9. 2018

Počet návštev

Počet návštev: 1272805

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Oznam

  Informácie zo školskej jedálne a jedálny lístok nájdete na našej stránke v záložke VIAC.

 • Návšteva u prvákov

  Na slávnostnom otvorení školského roka starostka obce Predajná Ing. Čontofalská pozdravila zamestnancov školy, rodičov a všetkých žiakov. Na druhý deň navštívila prvákov, ktorým priniesla veľkú knihu o písmenkách. Veríme, že čoskoro si z nej budú čítať aj sami.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  3. septembra 2018 sme vykročili do nového školského roka 2018/2019.

 • Dni obce Predajná

  Prvý augustový víkend Predajná oslavovala. Na tvorbe programu sme sa podieľali aj my. Piatkové popoludnie bolo určené deťom. Pripravili sme im tvorivé dielne a športové súťaže. V sobotu sme v priestoroch našej základnej školy otvorili výstavu, ktorej expozíciu tvorili diela šikovných rúk obyvateľov Predajnej, ako aj artefakty z nedávnej minulosti.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Dňa 29.júna 2018 sme sa rozlúčili so školským rokom 2017/2018. Žiaci dostali za svoju celoročnú prácu výplatu v podobe vysvedčenia. Teší nás, že 49 žiakov si spolu s vysvedčením odnieslo domov aj pochvaly a knižné odmeny. Všetkým želáme dni plné oddychu, slniečka, relaxu a voňavého leta.

 • Deň s hudbou a retrobiatlon

  Posledné júnové dni patrili členom žiackeho parlamentu, ktorí spolu s pani učiteľkou Kohoutovou zorganizovali retrobiatlon a deň s hudbou. Žiaci sa vyšantili a správne naladení čakali na letné prázdniny.

 • Úspešný biológ

  To, že cieľavedomosť, trpezlivosť, vytrvalosť v učení má skutočne zmysel nám dokázal žiak deviateho ročníka Milan Vojtek, ktorý urobil našej škole veľkú radosť a pekné meno. Už druhýkrát za sebou sa mu v silnej konkurencii podarilo prebojovať až do celoslovenského kola biologickej olympiády. V minulom roku, kde len zbieral skúsenosti obsadil pekné 8. miesto, no v tohtoročnom celoslovenskom kole dosiahol výnimočný úspech pre seba, školu, ale aj obec Predajnú, keď obsadil v konkurencii žiakov z celého Slovenska úžasné tretie miesto. Tým môžeme skonštatovať, že sa s pomocou pána učiteľa Marcela Múku, ktorý ho pripravoval zaradil k najúspešnejším žiakom našej školy a môžeme byť na neho právom hrdý.

 • Večierok deviatakov

  V piatok 22. júna 2018 sa dievčatá a chlapci z deviatej triedy zabavili na rozlúčkovom večierku. Zatvorili dvere za životom žiakov. Čakajú na nich brány študentského života so všetkými svojimi výzvami. Veríme, že si s nimi hravo poradia. Veľa šťastia prajeme, milí deviataci!

 • Memoriál Petra Roštára

  Sobota 16.06.2018, 3. ročník, 8 družstiev, skvelá atmosféra, výborné športové výkony a víťazné družstvo - tím ZŠ s MŠ v Predajnej! Srdečná gratulácia a poďakovanie Marcelovi, Maxíkovi, Hanke, Sandre, Jurajovi, Brankovi a Samkovi!

 • Priateľský turnaj vo volejbale dievčat

  Dňa 15.júna 2018 sa v areáli našej školy uskutočnil Priateľský turnaj vo volejbale dievčat. Okrem dvoch družstiev z našej školy sa turnaja zúčastnili žiačky zo ZŠ Jaroslava Simana z Valaskej a ZŠ Kláry Jarunkovej z Podbrezovej. Žiačky našej školy využili svoje schopnosti, ktoré získali pod vedením pána učiteľa Marcela Múku a obsadili tak prvé dve miesta. 1. miesto získalo družstvo dievčat v zložení Mária Turčanová, Hanka Lányová, Klaudia Čunderlíková, Veronika Toráňova, Martina Krajčiová a Adriana Longauerová. Gratulujeme!

Ochrana osobných údajov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Predajná
  Školská 418, 976 63 Predajná
 • 048/619 21 35, 0911 316 479

Fotogaléria