Štvrtok 24. 6. 2021

Počet návštev

Počet návštev: 1878805

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Deviataci ako súčasť reprezentatívnej vzorky

  Aj keď plošné Testovanie 9 bolo zrušené, žiaci nášho 9. ročníka boli súčasťou reprezentatívnej vzorky - Monitoring NÚCEM 2021. Minulý týždeň vypracovali online dotazník a vyriešili 2 testy - test z matematiky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Výsledky budú spracované za celé Slovensko, nie za jednotlivé školy.

 • Triedim, triediš, triedime

  Keďže nám ochrana prírody nie je ľahostajná a opakovanie je matka múdrosti, v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia prinášame do tried set štyroch farebných plastových tašiek, prostredníctvom ktorého sa žiaci učia, ako správne separovať. Ku každému typu triedeného odpadu je nachystaná informačná tabuľa s QR kódom. Po jeho nasnímaní sa prehrá edukačné video. Našimi aktivitami prispievame k lepšej prírode!

 • Triedime a recyklujeme na hodinách techniky

  V rámci environmentálnej výchovy a predmetu technika si naši piataci, šiestaci a siedmaci rozvíjajú a zdokonaľujú svoje manuálne zručnosti pri výrobe plastových výtvorov z použitého materiálu. Vyrobili búdky a kŕmidlá pre živočíchy, ozdobné kvetináče, loďky, raketu, plastové kvetiny, zvieratá, poháre a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré môžete nájsť vystavené na prízemí chodby školy pri dielni.

 • Desatoro pohodového záveru školského roka

  Blíži sa nám záver tohto náročného školského roka. Z dielne MŠVVaŠ SR ponúkame inšpiráciu, ako ho prežiť v dobrej nálade.

 • Enviroaktivity

  Problematikou životného prostredia sa zážitkovou formou s pani Kološtovou zaoberali žiaci prvého, štvrtého a deviateho ročníka. Žiaci riešili úlohy z prírodovedy, biológie, ekológie či environmentalistiky. Tvorivosť, aktivita a envirotémy boli kľúčovými znakmi troch vyučovacích dní zrealizovaných v spolupráci so Správou NP Nízke Tatry.

 • Oslávili sme MDD

  Sviatok všetkých detí naši žiaci oslávili so svojimi spolužiakmi a triednymi učiteľmi. Včerajší slávnostný deň odštartovali hrami v triedach. Slniečko lákalo von, takže všetky kolektívy sa vybrali do prírody. Prváci boli na turistickej prechádzke v okolí obce a na futbalovom ihrisku. Druháci a tretiaci sa prešli na Kalváriu. Druháci navyše dostali od pani učiteľky zaujímavý odznak na pamiatku. Štvrtáci si po krátkej prechádzke pochutili na sladkých nanukoch. Piataci absolvovali pešiu túru Predajná - Lopej, kde ochutnali tradične vynikajúcu zmrzlinu. Šiestaci a siedmaci neodolali opekačke, ktorá k správnemu pobytu v prírode patrí. Žiaci ôsmej triedy absolvovali futbalový zápas. Obe triedne družstvá hrali s obrovským nasadením na fantasticky pokosenom trávniku futbalového ihriska v obci. Deviataci sa prešli na Súplaz. Pokochali sa výhľadom na okolité obce. Príjemné doobedie tiež ukončili opekačkou. Slnečné počasie znásobilo radosť všetkým deťom.

 • Farebný týždeň

  Od 24. mája do 28. mája 2021 sme mali v našej škole farebný týždeň - súťaž, ktorú zorganizoval školský parlament. Každý deň chodili žiaci oblečení v inej farbe, takže naša škola menila počas tohto týždňa farby ako chameleón. Ako sa hovorí, víťaz môže byť len jeden, my však máme víťazov dvoch, a to prvú a ôsmu triedu. Ďakujeme všetkým žiakom, pani učiteľkám a pánom učiiteľom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a urobili pestrejší týždeň v škole.

 • POZOR! ZMENA!

  MŠVVaŠ SR oznámilo, že Testovanie 9 sa uskutoční na reprezentatívnej vzorke škôl v termíne od 31.05.2021 do 11.06.2021. Pôvodný termín T9 je zrušený. O tom, či deviataci našej školy patria k reprezentatívnej vzorke, nemáme k dnešnému dňu informáciu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

 • Pohľadnice pre seniorov

  Počas mesiaca lásky by sa nemal nikto cítiť sám. Deviataci sa zapojili do kampane „Koľko lásky je vo Vašom srdci?" Ako prejav úcty ku starším spoločne vložili kus srdca do pohľadnice. Veríme, že pohľadnice potešili seniorov z DSS Hron v Dubovej.

 • Projekt z angličtiny a rovesnícke vyučovanie

  Po návrate do školy piataci nezaháľali, ale na hodinách angličtiny vlastnoručne vytvorili projekty svojho vysnívaného mesta. 3D modely miest vystavili a po anglicky o nich porozprávali svojim spolužiakom zo 4. ročníka. Teraz už vedia, že aj predložky a slovíčka sa dajú naučiť zábavne.

Ochrana osobných údajov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Školská 418/11, 976 63 Predajná
 • 048/6192135, 0908 570 786 - riaditeľňa
  0911 316 479 - zástupca riaditeľa pre ZŠ
  048/6176776 - zástupca riaditeľa pre MŠ
  048/6198950, 0911 901 586 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria