Sobota 21. 7. 2018

Počet návštev

Počet návštev: 1247057

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Dňa 29.júna 2018 sme sa rozlúčili so školským rokom 2017/2018. Žiaci dostali za svoju celoročnú prácu výplatu v podobe vysvedčenia. Teší nás, že 49 žiakov si spolu s vysvedčením odnieslo domov aj pochvaly a knižné odmeny. Všetkým želáme dni plné oddychu, slniečka, relaxu a voňavého leta.

 • Deň s hudbou a retrobiatlon

  Posledné júnové dni patrili členom žiackeho parlamentu, ktorí spolu s pani učiteľkou Kohoutovou zorganizovali retrobiatlon a deň s hudbou. Žiaci sa vyšantili a správne naladení čakali na letné prázdniny.

 • Úspešný biológ

  To, že cieľavedomosť, trpezlivosť, vytrvalosť v učení má skutočne zmysel nám dokázal žiak deviateho ročníka Milan Vojtek, ktorý urobil našej škole veľkú radosť a pekné meno. Už druhýkrát za sebou sa mu v silnej konkurencii podarilo prebojovať až do celoslovenského kola biologickej olympiády. V minulom roku, kde len zbieral skúsenosti obsadil pekné 8. miesto, no v tohtoročnom celoslovenskom kole dosiahol výnimočný úspech pre seba, školu, ale aj obec Predajnú, keď obsadil v konkurencii žiakov z celého Slovenska úžasné tretie miesto. Tým môžeme skonštatovať, že sa s pomocou pána učiteľa Marcela Múku, ktorý ho pripravoval zaradil k najúspešnejším žiakom našej školy a môžeme byť na neho právom hrdý.

 • Večierok deviatakov

  V piatok 22. júna 2018 sa dievčatá a chlapci z deviatej triedy zabavili na rozlúčkovom večierku. Zatvorili dvere za životom žiakov. Čakajú na nich brány študentského života so všetkými svojimi výzvami. Veríme, že si s nimi hravo poradia. Veľa šťastia prajeme, milí deviataci!

 • Memoriál Petra Roštára

  Sobota 16.06.2018, 3. ročník, 8 družstiev, skvelá atmosféra, výborné športové výkony a víťazné družstvo - tím ZŠ s MŠ v Predajnej! Srdečná gratulácia a poďakovanie Marcelovi, Maxíkovi, Hanke, Sandre, Jurajovi, Brankovi a Samkovi!

 • Priateľský turnaj vo volejbale dievčat

  Dňa 15.júna 2018 sa v areáli našej školy uskutočnil Priateľský turnaj vo volejbale dievčat. Okrem dvoch družstiev z našej školy sa turnaja zúčastnili žiačky zo ZŠ Jaroslava Simana z Valaskej a ZŠ Kláry Jarunkovej z Podbrezovej. Žiačky našej školy využili svoje schopnosti, ktoré získali pod vedením pána učiteľa Marcela Múku a obsadili tak prvé dve miesta. 1. miesto získalo družstvo dievčat v zložení Mária Turčanová, Hanka Lányová, Klaudia Čunderlíková, Veronika Toráňova, Martina Krajčiová a Adriana Longauerová. Gratulujeme!

 • Športový vyzývací deň

  Nakoľko naša základná škola žije športom, rozhodli sme sa aj záver roka deťom spríjemniť športovou aktivitou. V rámci Medzinárodného športového vyzývacieho dňa sme si pripravili výzvu pre našich deviatakov. Pripravili sme si pre nich hneď dve športové disciplíny. Futbalový zápas proti žiakom ôsmeho ročníka a volejbalový duel proti učiteľom a priateľom školy. Deviatakom sa podarilo ôsmakov zdolať v pomere 4:0, avšak na učiteľský All stars výber boli prikrátki. V tejto akcii však nešlo ani tak o výsledky, ako o zábavu, a preto môžeme s potešením vysloviť názor, že akcia splnila účel a určite si ju v budúcom školskom roku zopakujeme.

 • Na Turnaji o pohár starostu obce Podbrezová

  Žiaci 1. stupňa sa 14. júna 2018 zúčastnili futbalového turnaja, ktorý organizuje obec Podbrezová v spolupráci so základnou školou. Mladší žiaci obsadili 1. miesto a tí, o niečo starší, získali 2.miesto. Srdečne gratulujeme!

 • Čítajme si...2018

  Do celoslovenského čitateľského maratónu, ktorý organizuje Linka Detskej istoty, sme tento rok zapojili 135 žiakov. Spoločne so žiakmi ostatných základných škôl sme sa pokúsili prekonať čitateľský rekord z minulého roka, kedy čítalo 46 060 detí. Rekord nakoniec ostal neprekonaný. Tento rok čítalo 38 853 detí. Viac info nájdete na http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/

 • Na enviromentálnu tému po druhé

  Pani Kološtová z Napantu navštívila piatakov opäť so zaujímavou témou. Pútavo im porozprávala o svete zvierat pod zemou. Viac sa dozvedeli aj prostredníctvom hier a pracovných listov. Ďakujeme, že nám priblížila svet, o ktorom sme takmer ani netušili. Tešíme sa na jej ďalšiu návštevu.

Ochrana osobných údajov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Predajná
  Školská 418, 976 63 Predajná
 • 048/619 21 35, 0911 316 479

Fotogaléria