Pondelok 20. 11. 2017

Počet návštev

Počet návštev: 1174492

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 418, 97663 v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhodla o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom 6.-9.ročníka z dôvodu celoslovenského Testovania 5, ktoré sa uskutoční 22.11.2017.

 • Dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5. Viac informácií nájdete na paneli vľavo pod heslom Testovanie 5.

 • Od októbra prebiehal v našej škole zber papiera. Nazbierali sme 3006 kg. Vyhodnotili sme najlepšie triedy a najlepších jednotlivcov. Najviac kilogramov papiera doniesli prváčikovia. So 736 kilogramami obsadili 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnili šiestaci. Na konte majú 682 kg papiera a 3.miesto obsadili žiaci 4.triedy, ktorí priniesli 341 kg papiera. Najviac papiera doniesla Evka Srnková (259 kg), na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Vegső (250 kg) a na 3. mieste skončila Natália Turňová (120 kg). Najaktívnejšou triedou boli ôsmaci, ktorí sa všetci zapojili do zberu. Uvedomujeme si, že recyklácia je jedným zo spôsobov, ako chrániť našu prírodu.

 • Výchovného koncertu Labyrint s tematikou zameranou proti šikanovaniu sa vo štvrtok 9. novembra zúčastnili všetci žiaci školy.

 • Žiakov 3. a 4. triedy sme zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.


 • O tom, že staré príslovie „raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť“ je pravdivé, asi nikto nepochybuje a dovolíme si tvrdiť, že pri vzdelávaní to platí dvojnásobne. A presne v tomto duchu sa niesla aj naša exkurzia do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka, ktorí si z nej odniesli veľa nových vedomostí a praktických skúseností. V praxi si overili vedomosti z biológie, techniky a aj zákony fyziky. Zaujímavým spestrením bol 9D simulátor, ktorý už pripomínal virtuálnu realitu. Veríme, že sa žiaci veľa naučili.

 • Zapojili sme sa do projektu organizácie UNICEF, cieľom ktorého je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

 • V mesiaci október si pripomíname 150. výročie narodenia B.S.Timravy, slovenskej prozaičky a dramatičky. V našej škole sme sa počas celého mesiaca venovali štúdiu jej diel a života. Žiaci tieto vedomosti zužitkovali na školskom kole kvízu o tejto významnej spisovateľke. Chlapci z deviateho ročníka porazili ostatné družstvá a preukázali svoju šikovnosť a zdatnosť. Gratulujeme!

   

 • Veríme, že pestré a nápadité záložky potešia našich kamarátov z Čiech vo Frýdlante nad Ostravicí.

 • V rámci kampane „hovorme o jedle“ pán učiteľ M. Múka spolu so žiačkou ôsmeho ročníka Ninou Chomovou pripravili poučné besedy pre žiakov prvého stupňa. Prvá beseda bola zameraná na význam ovocia a zeleniny pre ľudské telo. Témou druhej besedy bolo jedlo a pohyb. Veríme, že žiaci si získané vedomosti zapamätajú a budú ich využívať vo svojom živote.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Predajná
  Školská 418, 976 63 Predajná
 • 048/619 21 35, 0911 316 479

Fotogaléria